Video til foræl­dre­mø­der 2020

Video til foræl­dre­mø­der 2020

Neden­for er en video, som er lavet af besty­rel­sen for Lille Kirkeb­jerg foræl­dre­for­e­ning. Video­en er skabt for at blive vist til alle skolen foræl­dre­mø­der i den kommen­de tid. På grund af coro­na, har besty­rel­sen ikke mulig­hed for at delta­ge til...
Helle Krogaard Hansen modta­ger naturfagsprisen

Helle Krogaard Hansen modta­ger naturfagsprisen

Vores alle sammen Helle Krogaard Hansen som under­vi­ser i natur­fag, fysik/kemi, biolo­gi og mate­ma­tik på Kirkeb­jerg Skole, har vundet natur­fags­pri­sen for 2019.  Helles tvær­fag­li­ge under­vis­nings­for­løb indra­ger FN’s verdens­mål og har...