Gamle elevers aften er desvær­re aflyst

Gamle elevers aften er desvær­re aflyst

Gamle Elevers aften er desvær­re aflyst i år (2020) grun­det Covid-19. Skolen og Foræl­dre­for­e­nin­gen vil natur­lig­vis fort­sæt­te den gode tradi­tion til næste år, hvor vi håber at I alle vil møde op. Del meget gerne dette opslag til andre FB...