Gamle Elevers aften er desvær­re aflyst i år (2020) grun­det Covid-19. 
Skolen og Foræl­dre­for­e­nin­gen vil natur­lig­vis fort­sæt­te den gode tradi­tion til næste år, hvor vi håber at I alle vil møde op. 
Del meget gerne dette opslag til andre FB grup­per, så alle bliver orien­te­ret om aflys­nin­gen i år.

Vi ses til næste år !!