Nu har du chan­cen for at delta­ge i et hygge­ligt fami­lie arran­ge­ment på Lille Kirkebjerg.

Den 23 Juni kl. 17–20

Du skal selv medbrin­ge mad, drik­ke og servi­ce til eget forbrug
Det er også en god ide at medbrin­ge tæpper og måske en myggespray.

Adres­se: Hyre­bak­ken 5, 3460 Birkerød

Arran­ge­men­tet er gratis, men tilmel­ding er påkræ­vet.

Du tilmel­der dig på sms til 25374499 angiv antal delta­gen­de voks­ne og børn

De bedste hils­ner fra 
Foræl­dre­for­e­nin­gen – Lille Kirkebjerg