Arbejds­we­e­kend 6 og 7 april 2024

Arbejds­we­e­kend 6 og 7 april 2024

Lille Kirker­b­jerg bliver flit­tigt brugt, men bliver ældre dag for dag. Derfor skal der lidt kærlig­hed til for at beva­re stedet i en god stand. Der er mange opga­ver der skal klares, både store og små, så derfor beder foræl­dre­for­e­nin­gen om...
Sankt Hans Aften på Lille Kirkebjerg

Sankt Hans Aften på Lille Kirkebjerg

Nu har du chan­cen for at delta­ge i et hygge­ligt fami­lie arran­ge­ment på Lille Kirkebjerg. Den 23 Juni kl. 17–20 Du skal selv medbrin­ge mad, drik­ke og servi­ce til eget forbrug­Det er også en god ide at medbrin­ge tæpper og måske en myggespray. Adres­se:...