Blog

Læs sene­ste Nyhe­der
fortæl­lin­ger

Sankt Hans Aften på Lille Kirkebjerg

Sankt Hans Aften på Lille Kirkebjerg 

Nu har du chan­cen for at delta­ge i et hygge­ligt fami­lie arran­ge­ment på Lille Kirkeb­jerg. Den 23 Juni kl. 17–20 Du skal selv medbrin­ge mad, drik­ke og servi­ce til eget forbrug­Det er også en god ide at medbrin­ge tæpper og måske en mygge­spray. Adres­se: Hyre­bak­ken 5, …

læs mere

Bliv medlem

Vi har brug for din hjælp til at holde Lille Kirkeb­jerg.
Hytten er en helt unik mulig­hed for både børn og foræl­dre på Kirkeb­jerg Skole.

Hytten har eksi­ste­ret i gene­ra­tio­ner. Vi har arvet den, og er forplig­tet til at passe godt på den, så vore børn kan give den vide­re til kommen­de børn på Kirkeb­jerg Skole.

Huset drives udeluk­ken­de af medlem­mer, i besty­rel­sen, når der males og når der bages og sælges kage. Vi har også brug for dig. Mere end du tror!

Gå ikke glip af noget!

Følg livet i
Lille Kirkeb­jerg
 
Få nyhe­der­ne
direk­te i din mailboks!