Den tegning er vi rigtig glade for. Send bare flere tegnin­ger, Kristian.