Rundt omkring på face­book, har vi opsnap­pet at der er en sang, som har hørt til Lille Kirkeb­jerg, og som det har været kuty­me at synge når man var derop­pe. Sangen hedder efter sigende: 

Sangen “Det er Lørdag” er skre­vet af to lærer fra Kirkeb­jerg skole, som under­vi­ste på skolen i en peri­o­de omkring 1945

Hvis navnet Gunner Nyborg-Jensen ikke lige ringer en klok­ke hos dig, så kender du ham nok alli­ge­vel. Han nemlig manden bag “de små synger”, hvor han samle­de kend­te børne­san­ge i EN bog. Desu­den var han tilknyt­tet stats­ra­dio­sym­fo­ni­ens børne­ti­me. Og så var han musik­læ­rer på Kirkeb­jerg Skole. Monrath Peter­sen var blandt andet dans­klæ­rer på skolen. 

Hvis du undre dig over hvor­for sangen hedder lørdag og ikke fredag, så skyl­des det at børne­ne dengang sangen blev skre­vet, også gik i skole om lørdagen. 

Det er lørdag

Musik: Gunner Nyborg-Jensen – Tekst: Monrath Petersen

Det er lørdag – skole­klok­ken
ringer ud for sidste gang.
Hjem­me venter start­klar ”rokken”,
hør vi synger vores sang:
”Vi har fundet frem til lykken
weekend­hyt­ten er vort mål!
Glad i sindet vil vi samles
om vort lyse lejr-bål!”

Sig kun: ”Skolens slid os træt­ter,
når vi ugens ende når”.
Weekend­hyt­ten alt opret­ter,
så vi nye kræf­ter får!”
”Kamme­ra­ter frem til lykken
weekend­hyt­ten er vort mål!
Glad i sindet vil vi samles
om vort lyse lejr-bål!”

Farlig er al leg på gaden -
den er jo endog forbudt;
følg dog med os ud af staden,
det har aldrig no’n fortr­udt:
”Kom, følg med os frem ti lykken,
weekend­hyt­ten er vort mål!
Glad i sindet vil vi samles
om vort lyse lejr-bål!”