Lille Kirker­b­jerg bliver flit­tigt brugt, men bliver ældre dag for dag.

Derfor skal der lidt kærlig­hed til for at beva­re stedet i en god stand.

Der er mange opga­ver der skal klares, både store og små, så derfor beder foræl­dre­for­e­nin­gen om jeres hænder og jeres engagement.

Der kommer snart nærme­re info, men skriv ende­lig dato­en i kalen­de­ren og hold dig opda­te­ret her inde på siden.

De bedste hilsner

Besty­rel­sen, Ll. Kirkebjerg