Blog

Læs sene­ste Nyhe­der
fortæl­lin­ger

Video til foræl­dre­mø­der 2020

Video til foræl­dre­mø­der 2020 

Neden­for er en video, som er lavet af besty­rel­sen for Lille Kirkeb­jerg foræl­dre­for­e­ning. Video­en er skabt for at blive vist til alle skolen foræl­dre­mø­der i den kommen­de tid. På grund af coro­na, har besty­rel­sen ikke mulig­hed for at delta­ge til alle disse møder, som man…

læs mere
Helle Krogaard Hansen modta­ger naturfagsprisen

Helle Krogaard Hansen modta­ger naturfagsprisen 

Vores alle sammen Helle Krogaard Hansen som under­vi­ser i natur­fag, fysik/kemi, biolo­gi og mate­ma­tik på Kirkeb­jerg Skole, har vundet natur­fags­pri­sen for 2019. Helles tvær­fag­li­ge under­vis­nings­for­løb indra­ger FN’s verdens­mål og har altid fokus på ”hands-on”-lærering. Hun…

læs mere

Bliv medlem

Vi har brug for din hjælp til at holde Lille Kirkeb­jerg.
Hytten er en helt unik mulig­hed for både børn og foræl­dre på Kirkeb­jerg Skole.

Hytten har eksi­ste­ret i gene­ra­tio­ner. Vi har arvet den, og er forplig­tet til at passe godt på den, så vore børn kan give den vide­re til kommen­de børn på Kirkeb­jerg Skole.

Huset drives udeluk­ken­de af medlem­mer, i besty­rel­sen, når der males og når der bages og sælges kage. Vi har også brug for dig. Mere end du tror!

Gå ikke glip af noget!

Følg livet i
Lille Kirkeb­jerg
 
Få nyhe­der­ne
direk­te i din mailboks!