Det er jo egent­lig ikke særlig koldt her i November.

Det er vådt, det må man give efter­å­ret i år. VIRKELIG VÅDT, – men ikke koldt. Men for foræl­dre­for­e­nin­gen bety­der den frem­skred­ne kalen­der, at det er ved at være tid til at få lukket hytten ned, før frosten kommer og træk­ker vand­rør fra hinanden. 

Er det også ved at være den tid for dig i dit sommmerhus?

Hvor­dan gør du? 

Vi aftap­per vand. Det er en vigtig del. Alle rør skal helst være tomme, for vand udvi­der sig når det fryser og fylder væsent­lig mere end når det flyden­de. Så spræn­ges røre­ne, selv­om det er lavet af metal. Det er store kræfter. 

Tømning af toilet­ter­ne, for vandet deri kan spræn­ge porce­læ­net, så vi påfyl­der sågar frost­væ­ske på toilet­ter og i vand­lå­se. Det er måske det mest besvær­li­ge, som gør at vi ikke lige åbner og lukker huset om vinteren. 

Sluk­ning af varme­pum­pe, hvis det da ikke lige var fordi at nogen har stjå­let den. Ja, hvad giver du? Tænk at stjæ­le varme­pum­pen fra børne­nens hus. Men sådan er verden. Hvis man ikke lige kan mønstre et skil­ler­hus og bjør­ne­skins klæd­te vagter, så risi­ke­re man altså at folk løber med ens ting, – mega strengt… 

Aftap­ning af vand­var­mer, er også vigtigt. Hvad skal man lige stil­le op, hvis vi ikke længe­re kan varme vand. Så bliver det da en sløj omgang opvask og nogle MEGET korte bade… Har du badet oppe i hytten? nej?

Bruser­slan­ger lægges på gulv.. Ja, altså, det kan du gøre. Det kan vi ikke. Men det er en god ide. 

Har du nogle flere gode råd til at vinter­sik­re sommerhuset?

Har du nogle ting du gør, som du vil dele med os? Eller har du og din fami­lie tradi­tio­ner for sæso­nens sidste dag i sommerhuset? 

Del det gerne i vores kommen­tar spor nederst på siden..