I dette Coro­na forår er der mange børn fra Kirkeb­jerg skole, der har besøgt vores alle­sam­mens dejli­ge Lille Kirkeb­jerg. Henover somme­ren har fritids­hjem­met også i sinde at sende børn op til hytten, for at få natu­ro­p­le­vel­ser, bål og snobrød. 

Hvor er det dejligt. 

Fortæl din histo­rie og få choko­la­de som tak

Vi søger histo­ri­er, der er skre­vet af de børn, som har besøgt Lille Kirkeb­jerg. Fortæl hvad du har lavet, hvad der var sjovest, eller om alle de lege du har leget. Skriv din histo­rie og lav tegnin­ger til. 

Vi kåre den bedste histo­rie med de bedste tegnin­ger, fra hver årgang, og vinde­ren for hver årgang vinder en plade chokolade.

Pæda­go­ger og lærer må også meget gerne skri­ve ind, og vil, hvis vi bruger deres histo­rie) få en plade choko­la­de som tak 

Det skal du gøre

  1. Skri­ve en god histo­rie, om Lille Kirkebjerg
  2. Tegne en eller flere mega fede tegnin­ger som viser det du har skre­vet om
  3. Skri­ve dit fulde navn, alder, klasse
  4. Sende det hele til info@lille-kirkebjerg.dk (skriv “Choko­la­de konkur­ren­ce” i emnefeltet

NB: Når du indsen­der din histo­rie til konkur­ren­cen accep­te­re du samti­dig at din histo­rie og tegnin­ger bliver publi­ce­ret her på hjem­mesi­den og på de Soci­a­le Medier.